ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 19 พ.ค. 60