ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 19 พ.ค. 60

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา จะจัดทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจนำสุนัขและแมวมาเข้ารับการทำหมันถาวรและฉีดวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 14.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร 095 - 016 3332

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวมาโดยตลอด

TOP