ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำหน่วยสัตว์ทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี