ข่าวทั่วไป

อสมท.เพื่อชุมชน : นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร ตอน สถาบันภาษา มวล.รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน : นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร ตอน "สถาบันภาษา มวล." โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ


TOP