ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์