ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัย ของ นางสาวพิบูลย์วรรณ อินสิติ และ นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ นักศึกษา ป. ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ขอเชิญเข้าฟัง การสอบป้องกันโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดย

นางสาวพิบูลย์วรรณ อินสิติ (Language: English) เริ่มเวลา 09.00 น. ในหัวข้อ Synthesis and Characterization of Zinc Chromophores for Light Harvesting Applications (การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสีย้อมสังกะสีสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวแสง) และ นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ (Language: English) เริ่มเวลา 10.00 น. ในหัวข้อ Magnetochemistry of Iron Schiff Base Complexes


TOP