ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการ 2560 จำนวน 60 คน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เปิดรับสมัครทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3101-5

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP