ข่าวการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00- 12.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการปฐมนิเทศ รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน สามารถดูได้ที่

https://ces.wu.ac.th/registrar/home_msg.asp?id=22876

TOP