ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 13

TOP