ข่าวการศึกษา

ขอเชิญน้องๆ ม.4-5-6 เข้าร่วมกิจกรรม workshop ลองของ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเชิญชวนน้องๆ ม.4-5-6 เข้าร่วมกิจกรรม workshop ลองของ ในวันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารวิชาการ 6 มาร่วมซึมซับบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย ชมนิทรรศการของสำนักวิชาสถาปัตย์ฯ สนุกกับ workshop และสัมผัสประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่

ผู้สนใจสามารถเลือกวันเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่ง เพียง 1 วันเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th

TOP