ข่าวทั่วไป

นักศึกษาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ"นครศรีฯ จังหวัดสะอาด" จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยเดินเก็บกวาดขยะริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน

ประมวลภาพ

TOP