ข่าวทั่วไป

Visting Professor จากประเทศเมียนมาร์และบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์ภูสิต ห่อเพ็ชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นำ Dr.Wah Wah Min (Burmese) จากประเทศเมียนมาร์ และ Asst. Prof. Mohammad Nural Azim Sikder จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะ Visting Professor สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP