นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที่ 2