ข่าวเด่น

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที่ 2

 

นายเจษฎา ผิวเหลือง และ นางสาวพนิตนาฏ บุญชูช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 3 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดในโครงการ "สุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที่ 2" หัวข้อ "Patient Counseling Events (PCE)" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ จะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


TOP