ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เรียน ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง 21 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2560

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412,0-7567-2208
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP