ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์บริหารทรัพย์สิน