ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป การลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ และพิธีสงฆ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธี

ภายในงานมีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการถักร้อย-สร้อยรัก การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการเซรามิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช การแสดงและจัดจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ และการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในนามผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ภาพและข่าวโดย : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP