ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดแสงแรงและพุทธสถานชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560