ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดแสงแรงและพุทธสถานชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดแสงแรงและพุทธสถานชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

img_4656

หลังจากที่ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษากันเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 แล้วนั้น ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดแสงแรงและพุทธสถานชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาวพุธ ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นหลักในถิ่น ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1676

TOP