ข่าวทั่วไป

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม LIBERAL ARTS HOME COMING

ตามที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม LIBERAL ARTS HOME COMING PARTY #1 ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยลักษณ์ นั้น บัดนี้ ถึงกำหนดวันยืนยันการเข้าร่วมด้วยการซื้อบัตรที่จำหน่ายมาระยะหนึ่งแล้ว คณะผู้จัดงานพบว่ายอดจำนวนบัตรที่จำหน่ายได้ ยังไม่ถึงเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมรายจ่ายส่วนใหญ่ของงาน อีกทั้งผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมงานก็ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงานอย่างชัดเจน สำนักวิชาฯ จึงไม่อาจการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
คณะทำงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พิจารณาเรื่องนี้ และเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 พร้อมกันนี้เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกท่านได้เข้าร่วมงานกันมากขึ้น สำนักวิชาจึงได้ลดราคาบัตรเข้างานจากเดิมราคา 250 บาท เหลือเพียง 189 บาท ซึ่งผู้ที่ได้ซื้อบัตรแล้วจะได้รับเงินคืนตามส่วน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ต้องขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ส่งความปรารถนาดีมายังแหล่งศึกษาในอดีต และต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ ท้ายสุดนี้ คณะผู้จัดงานหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของศิษย์เก่าในกิจกรรมคืนสู่เหย้าครั้งแรกของสำนักวิชา
รายละเอียดกำหนดการใหม่ จัดในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณโถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดงจากนักศึกษาและร่วมเล่นเกมส์ลุ้นของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น.
ชำระค่าบัตรโดยโอนผ่านบัญชีหรือติดต่อซื้อบัตรได้ที่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด ดังนี้

โอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
ชื่อบัญชี : ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์
เลขที่บัญชี : 828-0-88253-7
ติดต่อซื้อบัตร
โทรศัพท์ : 0-7567-2049
มือถือ : 099-0618987
ID line : moopijic
Facebook : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://www.facebook.com/sla.wu.ac.th

ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์
ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
1. แจ้งรายละเอียดการโอนเงินตามช่องทางติดต่อด้านบนโดยเขียน ชื่อ-นามสกุล บนสลิปการโอนเงิน
2. สำนักวิชาจะสำรองบัตรเข้างานและแจ้งเลขที่บัตรให้ตามลำดับการโอนเงิน
3. วันงานติดต่อขอบัตรได้ ณ จุดลงทะเบียน โดยยื่นหลักฐานการโอนเงิน
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มศิษย์เก่า ได้พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
หมายเหตุ : รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสบทบทุนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/sla.wu.ac.th

TOP