ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับคณะดูงานจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับคณะดูงานจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 

img_4656

เนื่องด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้จัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ท่าน คือ Miss Karin Malenovska นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จากประเทศ Slavakia และ Mr. Timothy Jin Wei Chiu นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จากประเทศ Malaysia มาศึกษาดูงานด้าน Community Pharmacy และ Clinical Pharmacy ในภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับคณะดูงานจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ซึ่งนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนงานต่าง ๆ คือ ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการผลิตยา ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และห้องปฏิบัติการพยาบาล ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1701

TOP