นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560