ข่าวทั่วไป

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "คุยกับคนดี คนเก่งเมืองนคร"เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พูดคุยถึงการจัดการศึกษา ศักยภาพ ความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ พร้อมด้วยนายวชิรวิทย์ ภักดีพันธ์ และนายภูรินทร์ เทวเดช นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมพูดคุยในรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "คุยกับคนดี คนเก่งเมืองนคร" ดำเนินรายการโดย นายฐชนม์พรหม สมสุข ซึ่งนักเรียนที่ร่วมรายการสนใจที่จะศึกษาต่อในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม


TOP