ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมเรื่อง How to select the purification water system

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมเรื่อง How to select the purification water system เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและการดูแลรักษาเครื่องผลิตน้ำ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง How to select the purification water system? เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและการดูแลรักษาเครื่องผลิตน้ำ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร พนักงานวิทยาศาสตร์ นายช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรจากบริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1710

TOP