ข่าวทั่วไป

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดติวภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ4/60

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดติวภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ4/60 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560เวลา 13.30-15.30 น. ณ อาคารวิชาการ 5 ห้องบรรยาย 4 สำหรับนักศึกษา บุคคลากรและบุคคลภายนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-672-247


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.SEC/

TOP