ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมใจแห่ผ้าขึ้นธาตุวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. อ.ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมคณาจารย์และบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การแห่ผ้าขึ้นธาตุ” ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

การแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของค่ายเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์ ที่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ยังทำให้นักศึกษาแพทย์ ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นได้เรียนรู้และรู้จักประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

TOP