สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมใจแห่ผ้าขึ้นธาตุ