ข่าวทั่วไป

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ "ท่าศาลา เมืองน่าอยู่"

กิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ "ท่าศาลา เมืองน่าอยู่" พบกับกิจกรรมชวนทำความดีเก็บขยะที่ริมหาดท่าสูง รวมถึงการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ชมการแสดง นิทรรศการ สตรีทอาร์ท และการแสดงอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 เป็นต้นไป ณ ชายหาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 

กำหนดการ

ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก

ภายใต้โครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 18.00น.

ณ ชายหาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

...............................................................

เวลา

กิจกรรม

12.30 – 13.00น.

เริ่มรถขบวนแห่เปิดงาน จาก อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย โรงเรียนสระแก้ววิทยา ชุมชนท่าสูงบน และผู้มีเกียรติ

13.00 – 13.30น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน

13.30 – 14.15น.

พิธีเปิด

 • กล่าวต้อนรับโดย

นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา

 • กล่าวต้อนรับโดย

นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

 • กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

 • กล่าวเปิดงานโดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14.15 – 14.30น.

กิจกรรมการแสดง ศิลปะการแสดงสดชุด “มนุษย์ขยะ” โดยมูซา  รักษา และประติมากรรมชายหาดหมึกวาย

14.30 – 15.30น.

เสวนา “ขยะทองคำและการจัดการขยะโดยชุมชน” โดยอาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ประกอบการ

15.30 – 17.30น.

กิจกรรมเก็บขยะและคัดแยกขยะ โดยนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ

17.30 – 20.00น.

วงดนตรี “ซักกะเลย์” บรรเลงเพลง ชุดรอยเท้าบนผืนทราย

 

 • มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการด้านสุขภาพ และบริการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
 • มีการจัดซุ้มนิทรรศการของชุมชนและภาคี
 • มีนิทรรศการภาพถ่าย จากชมรมถ่ายภาพท่าศาลา
 • มีการออกร้านของผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชน ปลอดโฟมและพลาสติก
 • ถนนคนเดิน สายศิลปะ (Street Art)
 • มีกิจกรรม ศิลปะบนกำแพง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชน และผู้ประกอบการ
 • จัดทำประติมากรรมชายหาด หมึกสาย (หมึกวาย)
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

TOP