ข่าวทั่วไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมระบบการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และงานบริการกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่คณะบุคลากร ส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางสาวยุวยงค์ หงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารงานส่วนอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ ส่วนบริการกลาง โดยมีนายประพาส ศรีวิลัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ นายอุทัย แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนบริการกลาง นางสุภาณี เพชรานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร และคณะร่วมให้การต้อนรับ บรรยายและนำคณะชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม

TOP