ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (๙.๐๐ น. เริ่มพิธี)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และชมรมกัลยาณชนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้เคารพ บูชา ศรัทธาทวดตุมปัง(ทวดทุกทวดที่รักษาโบราณสถานตุมปัง และชาวไทยบุรีและท่าศาลา) เข้าร่วมพิธีทำบุญหรือยกปิ่นโตถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ในการนี้เจ้าภาพได้นิมนต์พระคุณเจ้า จำนวน 5 รูป เพื่อทำพิธีบุญและเจริญพระพุทธมนต์ อันจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อนึ่งในขณะนี้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และชมรมกัลยาณชนวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการในการที่จะสร้างศาลาทวดตุมปังหลังใหม่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบูชาและกราบไหว้ทวด)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมพิธีบุญกุศลในครั้งนี้โดยทั่วกัน

TOP