เชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (๙.๐๐ น. เริ่มพิธี)