ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา