ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์