ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ดร. วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและร่วมพูดคุย ปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอน ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องรับรองสภา อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพ

TOP