มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช