ข่าวทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน ร่วมรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน”

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 โดยพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวิจัยการพัฒนาการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ประจำปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้สนใจสามารถรับชม ได้ที่ http://app.tv5.co.th/vod/จับประเด็นข่าวร้อน-97/

TOP