ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เวที จิบชา ร้อยเสวนาชุมชน...คนวิจัย "ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสัญชาติของไทยพลัดถิ่น"