ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เวที จิบชา ร้อยเสวนาชุมชน...คนวิจัย "ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสัญชาติของไทยพลัดถิ่น"

จิบชา ร้อยเสวนาชุมชน...คนวิจัย
"ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสัญชาติของไทยพลัดถิ่น"

ไทยพลัดถิ่นเป็นคนไทยอยู่ตรงขอบชายแดนของประเทศ ผลพวงจากการกำหนดเขตแดนของประเทศทำให้คนกลุ่มหนึ่งบริเวณจังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ กลายเป็นไทยพลัดถิ่น คนกลุ่มนี้รัฐพม่าไม่ยอมรับให้เป็นพลเมืองพม่า ขณะที่รัฐไทยก็ไม่ยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทย ทั้งที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเช่นเดียวกับคนไทย การต่อสู้อย่างยาวนานเพื่อเรียกร้องสัญชาติของไทยพลัดถิ่นดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมหกรรมการเดินเท้า 285 กม. จากสิงขรถึงรัฐสภา การชุมนุมเรียกร้องเพื่อผลักดัน พรบ.สัญชาติ จนร่าง พรบ.สัญชาติ ผ่านวุฒิสภาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

ขอเชิญชุมชนคนวลัยลักษณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับพี่น้องไทยพลัดถิ่น ในเวทีจิบชา ร้อยเสวนาชุมชน...คนวิจัย "ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสัญชาติของไทยพลัดถิ่น" พร้อมชมศิลปการแสดงหนังตะลุงไทยพลัดถิ่น ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00


TOP