ม.วลัยลักษณ์ เผยศูนย์แพทย์ฯมวล.คืบหน้าแล้ว 24.41 %