ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษาการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ ร่วมงาน "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ ร่วมงาน "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช" พบกับ Guru ด้านการตลาดชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ อดีต Chief Commercial officer บริษัท ดัชมิลล์ กรุ๊ป จำกัด บรรยายหัวข้อ "เส้นทางลัด...สู่นักการตลาดและนักการขายที่ประสบความสำเร็จ" คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไป (การจัดการธุรกิจและการตลาด) บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อ "สื่อสารการตลาดอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค" และพบกับการเสวนาเรื่อง "ความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อนักการตลาดสายพันธุ์" โดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ และคุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ iBiz Avenue ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.00 - 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ฟรี!!ตลอดงานเพียงโทรมาสำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ (075-672227) หรือคุณภคพร (086-9021675)/คุณกวิภา(083-1045134)
Email : wms.btedc@gmail.com
Website : http://wms-btedc.wu.ac.th/
Face Book : http://facebook.com/WMS.BTEDC
กำหนดการเข้าร่วมงาน
12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
วิดีทัศน์แนะนำ โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
13.00-13.15 น. พิธีเปิด
กล่าวต้อนรับโดย รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวเปิดงานโดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
13.15-14.40 น. เส้นทางลัด...สู่นักการตลาดและนักขายที่ประสบความสำเร็จ
โดย คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์
ที่ปรึกษา บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
14.40-14.55 น. รับประทานอาหารว่าง
14.55-15.45 น. สื่อสารการตลาดอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
โดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทั่วไป (การจัดการธุรกิจและการตลาด)
บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
15.45-16.45 น. เสวนา "ความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อนักการตลาดสายพันธุ์"
โดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์
คุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ iBiz Avenue
ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16.45 น. ปิดงาน

 


TOP