ขอเชิญนักศึกษาการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ ร่วมงาน "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช"