ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อจัดตั้ง Research Excellence Center for Meiloidosis and Infectious Disease

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Apichai Tanyuok, University of Florida, USA พร้อมเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการ การพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และจะร่วมจัดตั้ง Research Excellence Center for Meiloidosis and Infectious Disease ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ศูนย์ความเป็นเลิศของสำนักวิชา โดยอีก 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกายภาพบำบัดเพื่อนวัตกรรมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ


TOP