มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบ 37 ปี