ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบ 37 ปีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 และร่วมกิจกรรม ของกองทัพ ซึ่งจัดขึ้นตลอดวัน ณ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เรียกชื่อย่อว่า "ทภ.4 "มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบก และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยมี แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP