ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู ร่วมกับ 11 รพ. แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ น.ศ.พยาบาล