ข่าวเด่น

ร.ร.มานิตานุเคราะห์ และ ร.ร.ทุ่งสง คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.วลัยลักษณ์การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณะดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้เข้าร่วมประกวด จำนวน 12 คณะ ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง 1(วงการพิศิษฎ์) คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา ส่วนรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา เป็นของโรงเรียนทุ่งสง(วงศรศิลป์)ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย ซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่ทำให้จิตใจคนมีสุนทรียภาพ จึงได้สนับสนุนให้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 แล้ว ทั้งนี้หวังให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียภาพแห่งดนตรีไทยและร่วมให้กำลังใจกับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นนักดนตรีจากโรงเรียนต่างๆ ที่จะสืบทอด รักษาคุณค่าแห่งดนตรีไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดประกวดดนตรีไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 8 มีคณะดนตรีไทยเข้าร่วม จำนวน 12 คณะ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คณะ และมัธยมศึกษา 3 คณะสำหรับผลการประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง 1 (การพิศิษฎ์) รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ วง 2 (อ้อแอ้เตาะแตะ) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดควนแร่

ส่วนระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (วงศรศิลป์) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (วงศรีอินทนิล) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ ถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยจากอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 , 10,000 ,และ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ตามลำดับ

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ

TOP