ร.ร.มานิตานุเคราะห์ และ ร.ร.ทุ่งสง คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.วลัยลักษณ์