ข่าวการศึกษา

กำหนดเวลาลงทะเบียนในระบบ E-studentloan สำหรับนักศึกษาตกค้างภาคการศึกษา 3/2554

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2554 และยังไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ E-studentloan เนื่องจากระบบภาคการศึกษา 3/2554 ปิดปรับปรุงระบบ ขอให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2555 และพิมพ์แบบยืนยันที่ส่วนกิจการนักศึกษา ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.
 
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการภายในวันและเวลาดังกล่าว หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลา ระบบ E-studentloan จะปิดระบบทำให้นักศึกษาไม่สามารถกู้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพของภาคการศึกษา 3/2554 ได้

TOP