ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

10-11 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=3763

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://walailak-icpsa2017

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://walailak-icpsa2017.wixsite.com/icpsa2017

TOP