ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล นักประชาสัมพันธ์ทั่วภาคใต้กว่า 50 หน่วยงานเข้าร่วม