ข่าวทั่วไป

ชมทุ่งทานตะวันกว่า 80 ไร่ ที่วลัยลักษณ์ WU Land of Gloryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญพี่น้องอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ชมความสวยงามของดอกทานตะวันที่ส่องประกายเหลืองอร่ามบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ สมกับเป็นดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ WU Land of Glory

ทุ่งทานตะวันประชันดอกอร่ามเหลือง
หมายประเทืองวลัยลักษณ์ให้เฉิดฉาย
มนต์เสน่ห์จรัสแสงเปล่งประกายสาธยายแทนคำพูดหมื่นล้านคำ
วลัยลักษณ์ดินแดนความรุ่งโรจน์
ประชาโจษเซ็งแซ่ว่าเลิศล้ำ
ทานตะวันชันดอกเหมือนตอกย้ำ
ว่างามขำเลิศวิไลในแผ่นดิน
ภูเขาหลวงเป็นฉากหลังในยามเช้า
ฟ้าสกาววิหคร้องให้ยลยิน
สายลมเย็นพัดผ่านดั่งเสียงพิณ
เหล่าองค์อินทร์ประสานเสียงประสาทพร
วลัยลักษณ์วันนี้งามยิ่งนัก
ผู้รู้รักฝันใฝ่ใคร่มาสอน
ผู้เรียนเก่งแกล้วกล้าเข้ามาวอน
เกียรติ์ขจรแผ่ไปทั่วแผ่นดิน
ทานตะวันล้านดอกชันตะวัน
บอกว่ามั่นคงแน่ดังแผ่นหิน
จะยืนหยัดสู่เป้าหมายเป็นเอกอินทร์
โฉมยุพิณวลัยลักษณ์รักเธอชั่วนิรันดร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ประพันธ์TOP