ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ กว่า 100 คน ร่วมสัมมนา การบริหารจัดการเมือง ที่ ม.วลัยลักษณ์