ข่าวการศึกษา

ขอเชิญบัณฑิต และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน ร่วมสมัครงานในงาน " เส้นทางสู่อาชีพ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม" ( WU JOB FAIR 2012)

ขอเชิญบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน ร่วมสมัครงานในงาน "เส้นทางสู่อาชีพ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม" ( WU JOB FAIR 2012) พบกับการรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารสมัครงานประกอบด้วย
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภคนิตย์ สำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารไทยบุรี โทร 0 7567 3181


TOP