ขอเชิญบัณฑิต และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน ร่วมสมัครงานในงาน " เส้นทางสู่อาชีพ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม" ( WU JOB FAIR 2012)