ข่าวทั่วไป

แจ้งผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดระบบร้านค้า (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ได้จัดประชุมในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร จึงใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ คุณแสงเดือน ยอดแก้ว เบอร์ติดต่อ 086-7454429 ทั้งนี้หากผู้ใดมีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้ารายย่อย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรุณาติดต่อที่เบอร์ 086-7454429

TOP