ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งผู้ช่วยสอนสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

TOP