ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม "มวล.ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ" ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560