ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมดนตรีในสวน “Pride of Walailak” เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

การแสดงดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสุนทรียแห่งเสียงดนตรีเนื่องในโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Band) นักเรียนจากวงดุริยางค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และดนตรี WU Ensemble

TOP