ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างซ่อมบำรุง และพนักงานภูมิทัศน์ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน