ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) สำนักวิชาการจัดการ