ข่าวทั่วไป

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ 2561

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป ที่สนใจจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ
2561 มีรายละเอียดดังนี้
รอบ1/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์
รอบ2/61 จัดสอบวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์
รอบ3/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์
รอบ4/61 จัดสอบวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์

รับสมัครเพียงรอบละ 100 คน เท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: หากจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินเข้ามาก่อนเต็มก่อนวันที่ระบุไว้ จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดและลำดับการสมัครจะยึดตามผู้สมัครที่โอนเงินเข้ามาก่อน

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 075-672247, 075-672227 โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP